Neseniai buvau Švietimo ir mokslo ministerijoj. Tokioj darbo grupėj, susijusioj su neformaliuoju ugdymu dalyvauju. Viena ministerijos darbuotoja jau po viskam lyg tarp kitko pasakė: „Nepamenu, kad kada nors mūsų ministerijoj būtų diek daug kalbama apie neformalų ugdymą“.