Šiandien, per diskusiją apie mūsų požiūrį užrašiau ekspertės Aurelijos mintis, perskatytas Paukščio. Mūsų vedamuose mokymuose dažnai atsispindi fenomenologinis požiūris. Fenomenologinis požiūris patyrimo programose:

1. Klausimai be išankstinio nusistatymo, be hipotezės. Tai reiškia, kad dalyviai orientuojami reflektuoti tam tikroje temoje.

2. Pamatymas realybės tokios, kokia ji yra. Realybė – tai yra tai, kas žmogui yra realybė. Realybė – tai kas atsitinka seminaro, metu, o ne tai ką planuojame.

3. Patyrimo autentiškumas – kokybės kriterijus. Svarbiausia, kad patyrimas yra tikras jį išgyvenantiems žmonėms, o ne susimuliuotas, norint pasiekti.