Praeitą savaitę turėjau daug darbų ir skirtingų situacijų. Reikėjo nuo lat konfrontuoti ir kontaktuoti su žmonėm. Jaučiu, kad dabar „atsirūgsta“ mano reakcijos, kurių nespėjau ir nesistengiau pajausti praeitą savaitę. Liūdesys, džiaugsmas, kaltė, smalsumas, išsekimas….

Net nežinau, nei kam jos skirtos, nei ką su tuo daryti. Tik stebiu, kaip ateina ir praeina, ateina ir praeina.